Tanulmányok

ELEMZÉSEK KÉSZÍTÉSE

Szinte nincs olyan intézmény vagy vállalat, sem az állami, sem a versenyszférában, amelynek ne lennének dinamikusan bővülő nemzetközi kapcsolatai, következésképpen amelynek ne lenne szüksége egyre nagyobb számban a nemzetközi kapcsolatokhoz jól értő szakértőkre.

 Dr. Csehi-Alisa Leila MA olyan, nemzetközi kapcsolatok szakon végzett ügyvéd, aki nemzetközi kapcsolatok- külügyek kérdéseiben járatos, széleskörű, megalapozott ismeretekkel rendelkezik a nemzetközi jog, a nemzetközi gazdaságtan és a nemzetközi politikaelmélet kérdésköreiben, az euroatlanti integrációs folyamat különböző területein, az Európán kívüli régiók sajátosságaiban, a nemzetközi szervezetek tevékenységével összefüggő szakmai kérdésekben, az ott zajló eseményekben.

 Irodánk vállalja a nemzetközi jog, a nemzetközi gazdaságtan és a nemzetközi politikaelmélet kérdésköreiben elemzések készítését, továbbá a magyar/osztrák/európai jogalkotás várható irányainak prognosztizálását az aktuálisan napirenden lévő európai uniós jogi aktusok fényében.

Kérjen ajánlatot online!