Szakterületek

EU-JOG ÉS A NEMZETKÖZI MAGÁNJOG I JOGI TANÁCSOK AUSZTRIÁBA KÉSZÜLŐKNEK

Mikor köteles, és hogyan szerezhet Anmeldebescheinigungot?

Mit tehet, ha munkanélkülivé vált Ausztriában? Milyen szociális juttatások illetik meg Önt?

Mikor mehet nyugdíjba, és mekkora ellátásra számíthat?

Cége több európai országban is tevékenykedik?

 

Ne keressen tovább, mi megválaszoljuk!

 

Az ún. „határon átnyúló” jogügyletek az utóbbi pár évben jelentősen megsokasodtak. Európában egyre gyakoribb a különböző állampolgárságú partnerek közötti házasság, illetve az uniós polgárok lakhelyváltoztatása, más tagállamba költözése és letelepedése, határon átnyúló vállalkozások működése. Mindennapjaink Európájában számos jogterületen – főleg családjogi, munka- és TB jogi, öröklési, ingatlanjogi, továbbá cégjogi ügyekben – az uniós szabályozás egyelőre nem ad kielégítő választ a mindennapi életben gyakran felmerülő, több tagállamot érintő polgárjogi kérdésekre.

Igyekszünk ügyfeleink család- , céges- és ingatlanjogi viszonyait kielégítő és naprakész információkkal kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé tenni és megkönnyíteni számukra a beilleszkedést.

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

 • Társadalombiztosítás, E-Card
 • Munkaügyi tanácsadás
 • Adózás, adókedvezmények
 • Családi pótlék, Gyes, Szociális segély (mindestsicherung, Ápoládi díj (Pflegegeld), Nyugdíj, Kiegészített nyugdíj (Ausgleichszulage) ügyintézés
 • Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén
 • Állampolgársági, idegenrendészeti ügyek, Anmeldebescheinigung ügyintézés

VÁLLALKOZÁSOKNAK

 • Vállalkozásalapítás, kedvezmények, támogatások (Firmengründung, Neufög)
 • Határon átnyúló tevékenység (cross-border ügyletek)
 • Adójogi tanácsadás

Minden olyan jogi probléma esetén, amely ausztriai/magyarországi vállalkozásához, munkájához, tartózkodáshoz kapcsolódóan, a  mindennapi életében felmerült, keressen fel minket! Teljeskörű jogi tanácsadással, képviselettel segítjük önt, megfizethető –MAGYAR- árakon.                                       

Ausztriai és magyarországi ügyintézés, félfogadás. Személyes tanácsadás várakozási idő nélkül!

Tegye fel kérdését online!

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI BEADVÁNYOK, STRASBOURGI ÜGYEK

 Már kimerítette a jogorvoslati lehetőségeit, mégsem adott Önnek a bíróság igazat?

Alkotmányellenes jogszabály alkalmazása okán joghátrány érte?

Alkotmányjogi panaszt kíván az Alkotmánybíróság elé terjeszteni?

A strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz szeretne fordulni?

Alkotmányos jogokat, emberi jogokat érintő ügyekben eligazodni gyakran egyáltalán nem könnyű. Mi azért dolgozunk, hogy szakértő támogatást nyújtsunk ügyfeleinknek ezen a speciális szaktudást igénylő jogterületen az Alkotmánybíróság illetve a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság előtt folyó eljárásokban.  

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI BEADVÁNYOK

 • Irodánk szakszerű tanáccsal látja el Önt közjogi kérdésekben (pl. népszavazás kezdeményezése, választójog, összeférhetetlenség, stb.) illetve alkotmányellenes jogszabályok megtámadásával kapcsolatos ügyekben.
 • Vállaljuk alkotmányjogi panaszok ügyvédi megszerkesztését, benyújtását, ügyfeleink Alkotmánybíróság előtti jogi képviseletét Ausztriában és Magyarországon egyaránt.

 EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA (STRASBOURGI BÍRÓSÁG)

 Tudja Ön, hogy

– ha a bírósági vagy hatósági ügye 6-8 évig húzódik, az Emberi Jogok Európai Bírósága kártérítést állapíthat meg az Ön részére?

– a kártérítés összege akár több millió forint is lehet?

– az eljárás illetékmentes?

Erre akkor van lehetőség, ha az eljáró bíróság megsérti az Egyezmény 6. Cikkének 1. bekezdésében foglalt “ésszerű határidő” követelményét (az eljárás ésszerű határideje az esetjogot vizsgálva hozzávetőleg 6-8 év).

Alkotmánybíróság- illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti jogi képviseletre vonatkozó igény esetén, illetve bármely, a fenti témakört érintő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít az Ön részére MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

Tegye fel kérdését online!

ÁLLAMIGAZGATÁSI JOG

Hatósági engedélyre van szüksége?

Megbírságolták Önt vagy cégét?

Bár a hatósági ügyek többsége látszólag könnyen, jogi képviselő közreműködése nélkül is intézhető, ügyfeleink gyakorta beszámolnak arról, hogy korábbi hatósági eljárásaik során sokszor eszköztelennek érezték magukat, és legjobb igyekezetük ellenére sem tudtak sajnos eredményt elérni.

Fontos tudni, hogy bármilyen eljárásról is legyen szó, mind az ügyfelet, mind a hatóságot speciális jogok illetik meg, továbbá kötelezettségek terhelik, a megszületett határozatok pedig fellebbezéssel, illetve  végső esetben a Bíróság előtt is megtámadhatók.

Figyelemmel arra, hogy a közigazgatás működésének szabályozása mennyire összetett, gyakran még azt is nehéz eldönteni, hogy egy adott ügytípusban mely jogszabályok rendelkezései a dominánsak és irányadók, vitás esetekben mindenképpen érdemes ügyvéd közreműködését igénybe venni.

Irodánk önkormányzati és államigazgatási szervek előtt folyó jogi eljárásokban, így pl. birtokviták, építési ügyek, szabálysértési ügyek, engedélyezési eljárások, gyámhatósági ügyek stb. esetén tanácsadással, beadványok illetve okiratok szerkesztésével, véleményezésével segíti ügyfeleit, ellátja továbbá bármely hatósági eljárásban – alapeljárásban, illetve a közigazgatási határozat jogorvoslata során a másodfokú közigazgatási hatóság előtt- megbízói jogi képviseletét AUSZTRIÁBAN és MAGYARORSZÁGON egyaránt.

Tegye fel kérdését online!

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI, IDEGENRENDÉSZETI ÉS MENEDÉKJOGI ÜGYEK

Vízumot, tartózkodási engedélyt vagy állampolgárságot kíván igényelni?

Házastársa osztrák/magyar állampolgár, mégsem kap vízumot/?

Kérelmét elutasították?

Melyek a lényeges érvek ilyen esetben? Milyen iratokat, igazolásokat kell csatolni egy eredményes kérelemhez?

Ügyvédi irodánk MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON vállalja:

 • hatósági engedélyek beszerzését illetve az ezekkel kapcsolatos jogi tanácsadást
 • fellebbezést elutasító döntések esetén
 • idegenrendészeti hatósági eljárásban való jogi képviseletet
 • állampolgársági ügyekkel összefüggő jogi tanácsadást, okiratszerkesztést és ügyvédi képviseletet

Közreműködünk többek között:

– Különböző (munkavállalási, kutatási, vagy hivatalos) célú tartózkodási engedélyek beszerzésében

– Vízum és letelepedési engedélyek iránti kérelmek beszerzésében

– EU Kék Kártya (magas szintű szakképzettséget igazoló okmány) igénylésében

– Honosítás, egyszerűsített honosítás ügyintézésében

– Meghívólevél elkészítésében

– Külföldi illetőségű magánszemélyek részére ingatlanszerzési engedély beszerzésében.

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít Önnek MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

Tegye fel kérdését online!

CSALÁDJOGI ÜGYEK

Válni kénytelen?

Rendezni kívánja a házastársi közös vagyonának sorsát?

Vitatott a gyermekelhelyezés kérdése?

Gyermeke külföldi illetőségű apja nem fizeti a tartásdíjat?

Engedélye nélkül vitte gyermekét külföldre?

 Családjogi ügyekben mediációs eljárás lefolytatásával, peres/peren kívüli eljárásokban nyújtott jogi képviselettel, tanácsadással, segítjük ügyfeleinket pl. az alábbi területeken:

 • Házassági bontóperekkel összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyekben
 • Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés készítése, és ellenjegyzése
 • Jogi tanácsadás és képviselet tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyekben
 • Gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek
 • MA 11 ( gyermekvédelmi hivatal) hatáskörébe tartozó ügyek és a kérvények engedelyezése
 • Familienbeihilfe (családi potlék) igénylésével kapcsolatos ügyek
 • Bíróságon kívüli és bírósági képviselet a gyermekek ügyében és – egyéb ügyek (hatóságokkal való kommunikáció, gyermekgondozás)
 • Családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl. apaság vélelmével, örökbefogadással összefüggő eljárások)

 Irodánk fő szakterületei közé tartozik a NEMZETKÖZI CSALÁDJOG, a vegyes házasságok körül kialakult jogi kérdések rendezése.

Ausztriában/Magyarországon élő külföldi illetőségű ügyfeleinknek anyanyelven biztosítjuk a megfelelő szakmai tanácsadást és szükség esetén a jogi képviseletet. Ezekben a nemzetközi vonatkozású bontóperekben, illetve a válást követő gyermekelhelyezési perekben az iroda garantálja a magyar/német nyelvű ügyvédi képviseletet, a magyar/oszták bíróságok által megítélt gyermektartásdíjak külföldön történő behajtását, de gyermeke jogellenes külföldre vitelét követő eljárásokban – szükség esetén mediációs eljárás igénybe vétele mellett – is segít Önnek a határon átnyúló konfliktusok megoldásában, kezelésében.

Gyors és szakszerű segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a nemzetközi családjog érintő problémáikban, pl. az alábbi jogterületeken:

Gyermekelhelyezés

A 2201/2003/EU számú rendelet alapján a családjogi viták uniós szabályozása új keretet kapott, amely azonban gyakran nem védi kellőképpen a külföldre házasodott és ott gyereket nevelő szülőt válása során. A gyermekelhelyezés körül kialakult viták ezért sokszor embertelen háborúkká, nyílt csatatérré változhatnak a bontóper idején és azt követően, amely évekre megkeserítheti az egész család életét, de legfőképpen a házasság válságában vétlen gyermekek hétköznapjait.

Gyakori pl., hogy édesanyák keresik fel irodánkat azzal, hogy külföldi illetőségű házastársuk szöktette meg kiskorú gyermeküket és kérik, hogy adott országban induljon eljárás az érdekükben a helyi bíróságok, hatóságok előtt. Minderre a helyi partnerirodák segítségével anyanyelvi ügyvédek képviselete mellett van lehetőség.

Gyermektartással kapcsolatos perek

A 4/2009/EU rendeletnek köszönhetően és a Központi Hatóságokkal való együttműködés eredményeként az EU tagállambeli szülők közötti gyermektartási viták gyorsabb és hatékonyabb eljárásban kerülnek elbírálásra, bár még mindig jelentősek a tagállamok eltérő jogrendszereiből, a végrehajtási eljárások különbözőségéből adódó nehézségek. Éppen ezért az iroda igyekszik a magyar és ausztriai hatóságok előtti személyes eljárások útján javítani az eredményeket e sokakat érintő témakörben.

Házassági szerződések, élettársi kapcsolatok szabályozása

 1. június 21-én lépett hatályba az 1259/2010/EU rendelet, amely lehetővé teszi a házassági bontópereket és a családjogot érintő témákban az alkalmazandó jog megválasztását, amely mérföldköves lépés az uniós családjog területén. Erre vonatkozóan minden házasulandó ügyfélnek javasolt az előzetes tanácsadás igénybevétele és esetleges megállapodások kidolgozása, amelynek formai és tartalmi megszerkesztésében az iroda minden nyelven rendelkezésre áll.

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít Önnek MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

Tegye fel kérdését online

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK

Új mosógépe meghibásodása folytán tönkrement lakása padlóburkolata és a bútorai?

Nem tudja, ki téríti meg a kárát?

A meghirdetett akciós terméket teljes áron kívánja önnek a cég értékesíteni?

Nem elégedett utazási irodája szolgáltatásaival?

Szeretne induló vállalkozása részére a hatályos jogszabályoknak megfelelő ÁSZF-et kidolgozni?

 FOGYASZTÓVÉDELEM, TERMÉKFELELŐSSÉG

Irodánk szívesen vállalja a fogyasztók védelmét, tájékoztatását, képviseletét, legyen szó akár jótállási, szavatossági, termékszavatossági, termékfelelősségi kérdésekről Magyarországon és külföldön egyaránt.

Az ügyvédi iroda fogyasztóvédelemi jog területén a fogyasztók részére nyújtott szolgáltatása:

 • tanácsadás fogyasztói panaszok rendezésében
 • jogi tanácsadás a fogyasztók védelmét szolgáló jogszabályokkal kapcsolatban magyar/osztrák és közösségi szinten
 • jogi képviselet ellátása a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során
 • peres képviselet ellátása a fogyasztóvédelmi hatóságok határozatainak felülvizsgálata során
 • fogyasztói igények érvényesítése
 • tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatos jogi tanácsadás

Az ügyvédi iroda fogyasztóvédelemi jog területén a cégek részére nyújtott szolgáltatása:

 • közreműködés a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elkerülése érdekében
 • általános szerződési feltételek fogyasztói szerződésekre vonatkozó vizsgálata
 • kereskedelmi gyakorlat, reklámok előzetes véleményezése a fogyasztóvédelmi szabályoknak való megfelelés céljából
 • tisztességtelen szerződései feltételeket érintő jogi tanácsadás
 • szavatosság, jótállás, termékszavatosság, termékfelelősségi kérdéseket  érintő jogi tanácsadás
 • jótállási jegyek, csomagolás, címkézés körében felmerülő kérdésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, állásfoglalás készítése
 • reklámok, fogyasztói tájékoztatások vizsgálata
 • képviselet ellátása bíróságok, nemzeti fogyasztóvédelmi hatóság, gazdasági versenyhivatal előtti eljárásokban

KÁRTÉRÍTÉS MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ KÁRIGÉNYEK ESETÉN

Amennyiben

 • azonnali hatályú felmondással jogellenesen mondtak fel Önnek,
 • nem fizették ki a végkielégítését,
 • jogellenesen mentették fel közalkalmazotti jogviszonyából,
 • munkavállalója kárt okozott Önnek,
 • munkavállalója a munkaviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegte és ezzel kárt okozott Önnek,
 • a leltárhiányért a munkavállalója felelős,
 • felmondott előző munkahelyén, de az új állást nem kapta meg, pedig itt is kötött munkaszerzősét, akkor Ön jogosult kártérítésre.

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

Tegye fel kérdését online

INGATLAN ADÁSVÉTEL, AJÁNDÉKOZÁS, BÉRLET

Ausztriai vagy Magyarországi ingatlant keres? 

Ingatlan ajándékozással kapcsolatos jogügylete van?

Ingatlan adásvételi /bérleti szerződést kíván az aláírás előtt ügyvéddel véleményeztetni?

Mi szükséges a lakáshitelhez?

Irodánk ingatlanfejlesztéseknél, ingatlan beruházásoknál komplex módon lát el jogi feladatokat az ingatlan megvásárlásától, megosztásától kezdve a tervezett beruházás megvalósítán át, az ingatlan értékesítéséig. Ügyfeleinket folyamatos jogi tanácsadással látjuk el, megszerkesztjük a szükséges okiratokat, illetve ellátjuk ügyfeleink közigazgatási szervek előtti állandó és eseti képviseletét.

Vázolja számunkra az igényeit, és mi megkeressük az ideális ingatlant az Ön számára!

Kiterjedt és folyamatos partneri és munkakapcsolatot ápolunk magyar illetve ausztriai ingatlanirodákkal és ügyvéddekkel annak érdekében, hogy a beruházni szándékozók könnyen megtalálhassák a számukra ideális ingatlant és a legmegfelelőbb megoldásokat.

Jogosultak vagyunk számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatára, így földhivatali ügyfélfogadási időn kívül is be tudjuk szerezni a szerződéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat. Az eladással, vétellel, ajándékozással és egyéb szerződésekkel kapcsolatban tájékoztatást adunk az adózásról és az illetékről.

Nemcsak a földhivatali (és ha szükséges, az ingatlanok tehermentesítésével kapcsolatos, a gyámhivatali, stb.) ügyintézést vállaljuk, de végigkövetjük az ügyletet annak befejezéséig: figyelemmel kísérjük a határidőket és felhívjuk az ügyfeleket az esetleg elmulasztott jognyilatkozatok megtételére, ellenőrizzük, hogy a szerződés alapján rendben megtörtént-e a tulajdonosváltozás átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban, és segítünk bármilyen felmerülő probléma megoldásában, így például a hitelügyintézésben és az energetikai tanúsítvány elkészíttetésében is!
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜGYVÉDI ELŐKÉSZÍTÉS

Bizonyos ingatlanokkal összefüggő jogügyletek érvényességéhez nélkülözhetetlen az ügyvéd által ellenjegyzett okirat, szerződés, melyek megszerkesztését vállaljuk.

Ellátjuk Önt tanáccsal illeték-, és adó fizetési kötelezettséget illetően.

Elkészítjük az adásvétel során felmerülő szükséges egyéb dokumentumokat, ideértve a szükséges nyomtatványokat is, igény esetén segítünk Önnek a birtokbaadási jegyzőkönyv elkészítésében.

Képviseljük Önt a Földhivatali eljárásban, az ország egész területén. Segítünk Önnek a végrehajtási joggal terhelt ingatlan megvásárlásában, vagy értékesítésében is, és hatékonyan ellátjuk az Ön képviseletét a tulajdoni lapra bejegyzett hitelezők előtt.

Tud Ön arról, hogy végrehajtási árverésen is vásárolhat ingatlant, akár a piaci árnál kedvezőbb vételáron? Ismeri ennek szabályait? Forduljon hozzánk bizalommal és segítünk Önnek!

Miért érdemes minket választania?

Mit nyújtunk Önnek?

 • Megkeressük az Ön elképzeléseinek megfelelő ingatlant
 • A lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb jogi megoldásokat alkalmazzuk ingatlan adásvételi szerződés elkészítése során. Ügyfeleink biztonsága érdekében – mennyiben szükségesnek tűnik – alkalmazzuk az összes jogi biztosítékot (pl.: elállási jog kikötése a másik fél szerződésszegése esetén, foglaló kikötés, kötbér kikötése a birtokbaadás biztosítására stb.). Ügyfeleink biztonságát szolgálja ingatlan ügyvédi garanciánk, amellyel 100 %-os díj visszafizetést garantálunk, továbbá ügyvédi felelősségbiztosításunk is.
 • Teljes körű és mindenre kiterjedő információval látjuk el a magyar/ausztriai ingatlanpiacra vonatkozóan
 • Segítjük az adásvételi szerződés előkészítését
 • Végigvisszük a szerződéskötést és az ezzel kapcsolatos teendőket
 • Intézzük a birtokba kerülés folyamatát

Kedvező ár!

Ügyvédi irodák által teljesített megbízások magas száma biztosítja, hogy szolgáltatásainkat rendkívül kedvező áron tudjuk biztosítani Önnek, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon. Munkadíjunk alapvetően nem az ingatlan értékéhez, hanem az elvégzendő munka mennyiségéhez, és súlyához igazodik. Így lehetséges, hogy az ingatlan ügyvédi megbízást akár a piacon legkedvezőbb áron is vállalni tudjuk.

Az ingatlanügyek nagy részénél (ingatlan adásvételi szerződés, ingatlan ajándékozás, ingatlan csere stb.), ha Ön igényli, lehetőséget adunk az on-line ügyintézésére. Ebben az esetben az ingatlanügy előkészítése elektronikusan történik, és Önnek csupán a konzultációhoz és aláíráshoz kell befáradnia irodánkba. Ezzel időt és pénzt takarítunk meg Önnek.

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

Tegye fel kérdését online

INTERNETJOG és GDPR – ADATVÉDELEM

Online vállalkozást indítana?

Szeretné, hogy vállalkozása internetes jogi dokumentációja teljes jogbiztonságot nyújtson az Ön számára?

Szeretné tudni, hogy milyen internetes jogi dokumentumokra lehet szüksége egy weboldal indításakor?

Milyen feladatokat ró Önre, mint adatkezelőre a GDPR és meddig kell azokat elvégezni?

 Ahhoz, hogy az internetes jogi dokumentáció jogbiztonságot nyújtson az Ön számára, és elkerülhesse általa a jelentősebb anyagi veszteségeket, érdemes olyan, az interenetes jog kérdéseiben jártas ügyvéd segítségét igénybe vennie, aki képes biztosítani az Ön számára, hogy a dokumentumok megfeleljenek az alábbi követelményeknek:

 • elektronikus tevékenység teljes körű lefedése
 • a vonatkozó jogszabályoknak, fogyasztóvédelmi, adatvédelmi és egyéb polgári jogi előírásoknak való megfelelőség
 • tartalmazza a szükséges adatokat és hivatkozásokat
 • egyértelműen határozza meg a felek által vállalt kötelezettségeket és felelősségi köröket.

GDPR – ADATVÉDELEM

 A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete a General Data Protection Regulation (a továbbiakban: GDPR), melyet 2018. május 25-től kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy ettől a naptól valamennyi adatkezelőnek meg kell felelnie a GDPR rendelkezéseinek!

 Irodánk örömmel nyújt segítséget Önnek az internettel és az adatvédelemmel összefüggő jogi kérdések megválaszolásában (internetes tartalmakért való felelősség, domain nevek szabályozása szellemi tulajdon- és a személyiségi jogok védelme a világhálón). Vállaljuk:

 • teljes körű jogi képviseletét az interneten elkövetett jogsértésekkel kapcsolatban
 • jogi képviseletét szerzői jog megsértése esetén
 • közérdekű adatigénylést (tanácsadást és ügyintézést e-adatigényléssel kapcsolatban) és a kapcsolódó peres képviseletet
 • cégek adatkezelési gyakorlatának jogi szempontból történő felülvizsgálatát, a kapcsolódó dokumentumok, szükség szerinti módosítását, kiegészítését a GDPR-nek történő megfelelés érdekében
 • a GDPR kompatibilis belső adatkezelési szabályzat, valamint az egyes adatkezelési tájékoztatók megszerkesztését
 • az adatfeldolgozókkal kötendő megbízási szerződések megszerkesztését
 • a kötelező adatkezelési nyilvántartás és az adatvédelmi incidensek nyilvántartásának megszerkesztését.

 Teljes körű és megbízható jogi szolgáltatást nyújunk Önnek az internetjog, adatvédelmi jog, szerzõi jog, fogyasztóvédelmi jog, illetve elektronikus keresedelmi jog területén MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

Tegye fel kérdését online

KERESKEDELMI ÉS TÁRSASÁGI JOG

Vállalkozók számára Magyarországon/Ausztriában:

Korlátolt Felelősségű Társaságot (Kft.), Betéti Társaságot (Bt.) vagy más céget kíván alapítani?

Egyesületet vagy alapítványt kíván létrehozni?

Vállalati jogászra van szüksége?

Társasági jogi szolgáltatásaink cégalapítástól kezdve a működő társaságok belső szabályzatainak kidolgozásán át, cégek megszüntetésével kapcsolatos eljárásokig terjednek.

Cégalapítási csomagunk tartalma:

 • alap tanácsadás (cégforma megválasztása)
 • alapító okirat / társasági szerződés
 • meghatalmazások, nyilatkozatok
 • bejegyzési kérelem
 • cégbejegyzési végzés (Firmenbuch)
 • működési engedély (Gewerbeamt)
 • adószám és közösségi adószám igénylés (Finanzamt)

A bankszámla nyitásban, a hatóságok előtti eljárásban (bejelentések pl. Finanzamt) engedélyeztetési eljárások lefolytatásában igény szerint közreműködünk.

Cégalapítási/végelszámolási, felszámolási eljárással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít Önnek MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

Tegye fel kérdését online

KORMÁNYTISZTVISELŐK, VALAMINT A RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ TAGJAINAK JOGVISZONYUKBÓL SZÁRMAZÓ JOGVITÁIKKAL KAPCSOLATOS JOGI KÉPVISELET

Nem adják ki a szabadságát?

Szolgálati panaszt terjesztene elő a jogszabály szerinti mértékű illetménykülönbözet megtérítése végett?

Megbízási díj megfizetése iránt szeretne kérelmet előterjeszteni?

 Vállalunk a jogi képviselet fegyelmi eljárások során illetve minden munkaügyi-, kormányzati szolgálati, közszolgálati-, szolgálati jogviszony és egyéb tárgyú olyan perben, melyekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint elláthatjuk ügyfeleink bíróságok és egyéb hatóságok előtti képviseletét. (Igy pl. besorolás és pótlékok megállapítása, megbízási díj, kártérítési felelősség, jutalom és címadományozás, előléptetés, közszolgálati/hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos ügyek, stb.)

A civil közszolgálat – a kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszony – jellemzője, hogy az „az állam, valamint az állam nevében foglalkoztatott kormánytisztviselő között a köz szolgálata és munkavégzés céljából olyan különleges jogviszonyt létesít, amely alapján a munkavégzéssel szükségszerűen együtt járó kötelezettségeken és jogosultságokon túlmenően mindkét felet többletkötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg” [közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Kttv. 36. § (1) bekezdés].

A szolgálati viszony ugyanakkor „az állam és a hivatásos állomány tagja között létrejött különleges közszolgálati jogviszony, amelyben mindkét felet sajátos, szolgálati körülményeknek megfelelő, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg. “A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból fakadó kötelmeit – a rendvédelmi szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében – önkéntes vállalás alapján, élethivatásként, szigorú függelmi rendben, akár életének és testi épségének kockáztatásával és egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti.” [a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. Törvény 13. § (2) bekezdés]. A szolgálati jogviszonyban szigorúbbak tehát az alá-fölérendeltségi viszonyok, a felettes utasítása parancsként jelenik meg. Mindez tükröződik a rendfokozati rendszerben és a személyiségi jogok korlátozásában, a magánéletre is kiterjedő szabályozottságban.

A munkaügyi kapcsolatok keretében felmerülő konfliktusok, viták mindenekelőtt a következő okokra vezethetők vissza:

 • a hivatásos szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyra (a továbbiakban szolgálati jogviszony) vonatkozó szabály tudatos (szándékos) megszegésével, figyelmen kívül hagyásával a másik félnek okozott sérelem;
 • a szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályból eredő kötelezettség elmulasztásával, vagy „hibás teljesítésével” okozott sérelem;
 • a szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabály felek általi eltérő – nem rosszhiszemű – értelmezésből eredő jogvita, ha az valamelyik fél részére vélt vagy valós sérelmet okozott;
 • a felek az okozott sérelmet és annak jogalapját nem vitatják, de a reparáció módja és mértéke tekintetében nem jutnak megegyezésre.

Ügyvédi irodánk magas szintű és szakszerű jogi képviseletet biztosít, illetve tanácsadással segíti a közalkalmazottakat, kormánytisztviselőket, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjait szolgálati / közalkalmazotti / köztisztviselői jogviszonyukból származó jogvitáik vonatkozásában.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyából származó – különösképpen a hivatásos rendőri szolgálattal kapcsolatosan- szerzett magas szintű szakmai illetve gyakorlati tapasztalatok valamint a fegyveres szervek belső szabályozóinak ismerete alkalmassá teszik irodánkat a megbízható és magas színvonalú jogi szolgáltatás biztosítására MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

Tegye fel kérdését online

KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, ADÓSSÁGBEHAJTÁS

Tartoznak Önnek vagy cégének?

Az adós nem akar fizetni?

Körbetartozás áldozata?

HOGYAN JUTHAT A PÉNZÉHEZ ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGGEL?

 Ügyvédi irodánk vállalja követeléseinek jogi eszkökkel történő behajtását. Eszközeink a következők:

ÜGYVÉDI FELSZÓLÍTÁS

Sok esetben már egy hivatalos ügyvédi felszólítólevél is elegendő, hiszen ekkor az adós már látja, hogy Ön elszánt és kész jogi útra terelni az ügyet.

 FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS (MAHNVERFAHREN)

Ha a fizetésképtelenség megállapításának feltételei nem állnak fenn, akkor a céggel szemben a felszámolási eljárás megindítása helyett fizetési meghagyásos eljárást célszerű indítani. Szintén fizetési meghagyás kibocsátását célszerű kezdeményezni magánszemély adósokkal szemben.

MAGYARORSZÁGON kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, melynek összege az egymillió forintot nem haladja meg.

A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul át. A jogosultnak ekkor meghatározott határidőn belül bírósághoz kell fordulnia.

Ellentmondás hiányában a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik, így a jogosult megindíthatja a végrehajtási eljárást. A végrehajtást kérő hitelező indítványától függ az, hogy a végrehajtás keretében mely vagyoni értékeket foglaljanak le vagy értékesítsenek. A legszélesebb körben elterjedt végrehajtási eszközökön, az ingó végrehajtáson és a követelésre vezetett végrehajtáson kívül lehetőség van internetes domainre, védjegyjogokra, ipari jogokra vagy üzletrészekre vezetett végrehajtásra is.

Ausztriában a a magyar fizetési meghagyásos eljáráshoz hasonló, szabványosított eljárás keretében követelheti a jogosult lejárt  követelését, 75.000,00 Euró összeghatárig. A fizetési meghagyás iránti kérelem alapján a bíróság tárgyalás tartása nélkül feltételes fizetési meghagyást (Zahlungsbefehl) bocsát ki, és ezt kézbesíti a kötelezettnek. Ebben a bíróság felszólítja a kötelezettet, hogy fizesse ki a bíróság által nem vizsgált követelést, vagy 4 héten belül éljen ellentmondással (Einspruch gegen Zahlungsbefehl) a fizetési meghagyás ellen.

Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, akkor az jogerőre emelkedik és ugyanolyan hatálya lesz, mint egy jogerős bírósági ítéletnek.

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

A bíróság az iratok megérkezését követően az ügy tárgyalására határnapot tűz ki, és arra a jogosultat felperesként, a kötelezettet pedig alperesként megidézi. A bírósági eljárás során a felperesnek a bíróság előtt kell bizonyítania, hogy a követelése milyen jogcímen és milyen összegben áll fenn.

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít ügyfeleinek MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON. 

Tegye fel kérdését online

MUNKAJOG, TB JOG

MUNKAJOG

Nem tudja, milyen jogok illetik meg munkáltatóként vagy munkavállalóként?

Munkaszerződést kíván kötni vagy véleményeztetni azt?

Felmondtak Önnek?

Irodánk örömmel nyújt segítséget Önnek munkajogot érintő kérdéseivel kapcsolatosan (mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról) különösen az alábbi területeken:

 • munkaszerződés megkötésével és egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos jogi kötelezettségek rendezése
 • munkaszerződések kimunkálása és ügyvédi véleményezése
 • ügyvédi tanácsadás konkrét munkajogi kérdésekben
 • munkaviszony megszűnése, megszűntetése, csoportos létszámleépítés előkészítése, eljárás munkajogviszony jogellenes megszüntetése kapcsán, a munkavállaló végkielégítése;
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos ügyek és perek vitele
 • társadalombiztosítási ügyekkel kapcsolatos ügyvédi képviselet
 • munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége
 • munkaidő, pihenőidő, szabadsággal kapcsolatos rendelkezések
 • egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség
 • munkáltatói jogutódlás
 • különös foglalkoztatási szabályok, próbaidő
 • külföldi illetőségű munkavállalók belföldi foglalkoztatása
 • munkaerő kölcsönzés, munkaerő kiszervezés (outsourcing)
 • munkavédelem
 • tanulmányi szerződés
 • hivatásos és egyéb szolgálati jogviszonyokkal kapcsolatos ügyek
 • jogi képviseletet közszolgálati (hivatásos szolgálati) jogviszony esetén fegyelmi eljárások során
 • kollektív munkajog: kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása, kollektív munkaügyi viták rendezése, üzemi megállapodás, közalkalmazotti megállapodás, az üzemi tanács elnökének és tagjainak, valamint az üzemi megbízottnak a megválasztása, munkavállalói és munkáltatói érdekvédelem és érdekegyeztetés
 • szakszervezeti ügyek
 • adótanácsadás
 • belső visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatok

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYEK

Nyugdíj

Mikor és hogyan mehet nyugdíjba, és mekkora ellátásra számíthat?
Hogyan szerezhet magasabb állami nyugdíjat, akár kevesebb szolgálati
idővel?

Bármely más nyugdíjjal kapcsolatos kérdésre keresi a választ?

Ne keressen tovább, mi megválaszoljuk!

Az állami nyugdíjrendszer szabályaiban eligazodni gyakran egyáltalán nem könnyű. A nyugdíjjog egy speciális szaktudást igénylő terület, ami bár mindenkit érint, nagyon kevesen értenek igazán hozzá.

Mi azért dolgozunk, hogy szakértő támogatást nyújtsunk mindenkinek, aki az állami nyugdíjbiztosítóval kapcsolatba kerül. A hozzánk forduló ügyfeleket jogi tanácsadással, ügyintézési szolgáltatással és jogi képviselettel segítjük az állami nyugdíjbiztosítóval szembeni igényérvényesítés során, a közigazgatási és a peres szakaszban egyaránt MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON. 

A nyugdíjbiztosítás alapján vehetjük igénybe például az öregségi nyugdíjat, rokkantsági nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, továbbá az árvaellátást is.

MAGYARORSZÁGON az ellátások folyósításának legfontosabb feltételeit külön jogszabály, nevezetesen a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rögzíti, a törvény végrehajtásának szabályait pedig 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet tartalmazza.

AUSZTRIÁBAN az osztrák nyugdíjbiztosításra vonatkozó szabályozást az Általános Szociális Biztosítási Törvény /Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG – 1955. szeptember 9./ és annak kiegészítései tartalmazzák.

Miért érdemes minket választania?

Mit nyújtunk Önnek?

Bármely társadalombiztosítási üggyel kapcsolatos jogi tanácsadást, okiratszerkesztést, vagy ügyvédi képviseletetbiztosítunk MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON, így például:

 • öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem (Alterspension)
 • korkedvezményes öregségi nyugdíj (vorzeitige Alterspension)
 • előrehozott öregségi nyugdíj (Korridorpension)
 • nehéz fizikai munkát végzők nyugdíja (Schwerarbeitspension)
 • keresőképtelenségi nyugdíj (kortól független) (Erwerbsunfähigkeitspension -unabhängig vom Alter)
 • özvegyi nyugdíj; hátrahagyott, bejegyzett társak nyugdíja (Witwenpension/Witwerpension, Pension für hinterbliebene eingetragene Partner)
 • szociális segély (Mindestsicherung)
 • munkanélküli ellátás (Arbeitslosenversicherung)
 • ápolási díj (Pflegegeld)
 • nyugdíj-, és betegbiztosítás alóli mentesség (Ausnahme von der Pflichtversicherung)
 • kiegészített nyugdíj (Ausgleichszulage)
 • közgyógyellátás igénylése (Rezeptgebührenbefreiung)
 • Egészségbiztosítás Az egészségbiztosítás alapján vagyunk jogosultak az egyes egészségügyi szolgáltatásokra. Így például az orvosi vagy kórházi ellátás igénybevételére, a TB által támogatott gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre. Szintén az egészségbiztosítási rendszer biztosítja az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait (ide tartozik például a terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj /GYED/, a táppénz és az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó baleseti táppénz is).Az egyes ellátásokra vonatkozó részletes szabályokról a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól MAGYARORSZÁGON a 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) rendelkezik, a törvény végrehajtásának szabályait pedig 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet,                                                                      AUSZTRIÁBAN Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) illetve az Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) határozza meg.Mit nyújtunk Önnek?Bármely társadalombiztosítási üggyel kapcsolatos jogi tanácsadást, okiratszerkesztést, vagy ügyvédi képviseletetbiztosítunk MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON, így például:
  • E card igénylés
  • közgyógyellátás igénylése (Rezeptgebührenbefreiung)
  • anyasági támogatások (Mutterschaftsgeld, Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld stb.)

  Irodánk nemcsak a magyar és az osztrák, hanem az uniós jogszabályokkal kapcsolatban is tanácsot ad.

  Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

  Tegye fel kérdését online

ORVOSI MŰHIBA / KÁRTÉRÍTÉSI PER

Egészségügyi ellátás igénybevétele során Önt vagy hozzátartozóját személyi sérülés érte?

Nem tudja, hogy milyen összegű kártérítésre/sérelemdíjra számíthat?

Az egészségügyi rendszerben folyamatosan történnek félrekezelések, amelyek akár a beteg halálához is vezethetnek. Arra ne várjunk, hogy a rendszer tökéletesen kezdjen működni. Inkább gondoljuk át, mit tehetünk önmagunk védelmében.

Ügyvédi irodánk szakterületei között kiemelten foglalkozunk egészségügyi ellátással, egészségi állapottal és egészségügyi joggal kapcsolatos eljárásokkal.

Ez magában foglalja az orvosi műhibával és egyéb egészségügyi ellátáshoz köthető műhibákkal, társadalom és nyugdíjbiztosítással, leszázalékolással, rehabilitációval, balesetekkel, üzemi balesetekkel, személyek egészségkárosodásával, hozzátartozók halálával kapcsolatos kártérítési ügyekkel, különösen orvosi műhibák miatt indult kártérítési perekkel kapcsolatos ügyeket.

Ha gyanítják, hogy orvosi műhiba áldozatai lettek, rendkívül fontosak az első jogi lépések. Egy rosszul előkészített kártérítési igény a követelésünk kielégítését teljesen meghiúsíthatja.

Lehet, hogy Önt nem világosították fel arról, hogy joga van másolatot kérni az Önt ellátó kórháztól a teljes egészségügyi dokumentációjáról?

Mindig ez legyen az első lépés, ugyanis ennek hiányában nem lesz bizonyíték, amivel igényét alátámaszthatja. Mielőtt a kártérítési igényét a kórházzal közölné, mindenképpen szerezze be a teljes orvosi dokumentációt Fontos, hogy ilyenkor ne érjük be csupán a kórházi zárójelentésekkel, hanem az összes leletet is kérjük el, ami a műhibát megelőző vizsgálatokon készült. Tanácsos persze, hogy minden leletünket legalább 5 évig őrizzük meg akkor is, ha rutin beavatkozásnak vetjük alá magunkat és akkor is, ha teljesen megbízunk az orvosunkban.

Műhiba gyanúja esetén haladéktalanul keresse meg irodánkat, majd a beszerzett orvosi dokumentáció birtokában vegye fel rajtunk keresztül a kapcsolatot a kórházzal.

Kedvező feltételek (sikerdíj ellenében) vállaljuk, hogy a teljes jogi folyamatot irányítjuk és felügyeljük egészen a kártérítés kifizetéséig.

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít Önnek MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.  

Tegye fel kérdését online

ÖRÖKÖSÖDÉSI ÜGYEK

Végrendeletet szeretne készíttetni?

Hagyatéki perben ügyvédi képviseletre lenne szüksége?

 Ne keressen tovább, mi megválaszoljuk!

 Irodánk örömmel nyújt segítséget Önnek öröklési jogot érintő kérdéseivel kapcsolatosan. Rövid határidővel, akár személyes konzultáció nélkül is vállaljuk végrendeletek, öröklési szerződések készítését, kérésére ellátjuk hagyatéki perekben teljes körű jogi képviseletét MAGYARORSZÁGON és AUSZTRIÁBAN egyaránt.

Örökösödési ügyekben vállaljuk többek között a

 • mindenre kiterjedő jogi tanácsadást (pl. a törvényes öröklés rendjének ismertetése, az örökhagyó tartózásainak öröklésével összefüggő tanácsadás)
 • meglévő végintézkedés esetén jogszerűség-vizsgálatot
 • szükséges okiratok megszerkesztését, ezen belül
 • végrendeletek szabályszerű elkészítését
 • öröklési szerződés megszerkesztését
 • eltartási szerződés elkészítését
 • halál esetére szóló ajándékozással kapcsolatos okiratszerkesztést
 • a hagyatéki hitelezői igények kezelését
 • teljes körű ügyvédi, jogi képviselet a közjegyző előtt zajló hagyatéki eljárásban
 • a hagyatékátadó végzéssel összefüggő jogorvoslati lehetőségek ismertetését
 • a hagyatéki per kapcsán felmerülő jogi képviselet ellátása
 • Európai öröklési tanúsítvány (ENZ) a 2012. évi európai öröklési rendelet, 650/2012 (EU) rendelet (EuErbVO, EU-ErbVO) szerinti beszerzését

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Ügyvédi irodánk megbízható jogi szolgáltatást biztosít Önnek MIND AUSZTRIÁBAN MIND MAGYARORSZÁGON.

Tegye fel kérdését online

BÜNTETŐJOG

Milyen jogok illetik meg Önt mint vádlott vagy sértett a büntetőeljárás során?
Mit tehet, mit nem tehet?
Kapott-e idézést a rendőrségtől mint gyanúsítottt?
A nyomozási eljárás további menete gyakran a helyes reakción múlik. Senki ne bízzon abban,
hogy az ügy magától tisztázódik, mert ártatlan.

Éljen a jogaival!
Büntetőeljárás vádlottjaként joga van hallgatni, és joga van tolmácsot és az Ön által
választott védőügyvédet igénybe venni.

Ha úgy tesz vallomást az ügyben, hogy nincs tisztában a jogaival és az ügyirat konkrét tartalmával,
az nagy kockázatokat rejthet magában. Olyan hibákat követhet el, amelyeket később sajnos nehéz
vagy lehetetlen lesz korrigálni. Ha a letartóztatásra vagy házkutatásokra hétvégén vagy éjszaka
kerül sor, az szinte megoldhatatlan problémákat jelenthet az érintettek számára. Ha a
védőügyvédet csak a következő munkanapon lehet elérni, gyakran már túl késő a hatékony
védekezéshez, a lényegi döntések ugyanis már a nyomozati szakban megszületnek.

Megfelelő büntetőjogi védelem hiányában pénzbírságra, sajnos büntetésre vagy akár
szabadságvesztésre is számíthat, még akkor is, ha az eljárást fel lehetett volna függeszteni, vagy
enyhébb büntetés kiszabásának lett volna helye.

Ajánlott ezért, hogy már az első rendőrségi vagy ügyészségi kihallgatásán jogi képviseletet vegyen
igénybe!

Amennyiben megtisztelnek minket a bizalmukkal, úgy elkötelezetten és empátiával fogjuk Önt
képviselni, mindent megteszünk az Ön jogainak védelme és a tisztességes eljárás biztosítása
érdekében.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben konzultációra szeretne időpontot egyeztetni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot
telefonon (+43 1 533 36 95), küldjön e-mailt (office@csehi-alisa.at) vagy használja a
kapcsolatfelvételi űrlapot.

Gondnokság és választott gondnok – Felnőttképviselet Ausztriában

Az új osztrák felnőttvédelmi törvény Erwachsenenschutzgesetz (ErwSchG) a természetes személyek autonómiájának és önrendelkezési jogának védelmét állítja a középpontba. A jogalkotó célja, hogy a felügyeletre szoruló személy választási szabadsága minél hosszabb ideig és minél átfogóbban megmaradjon.

Ausztriában ennek megfelelően lehetőség van arra, hogy bármely nagykorú személy, állampolgárságtól függetlenül rendelkezhessen döntési képessége jövőbeni elvesztése esetére arról, hogy kit szeretne a teljes körű képviseletével/gondnokságával megbízni. A megbízó a meghatalmazás (Vorsorgevollmacht) segítségével egy vagy több képviselőt jelölhet ki, akik a belátási képesség/cselekvőképesség elvesztése esetén képviselik őt a rábízott ügyekben.

Szívesen támogatjuk Önt a meghatalmazás elkészítésében, és jegyezzük azt be az osztrák központi képviselői nyilvántartáshoz (ÖZVV).

Felnőttképviselet

A 2018-ban bevezetett választott felnőttképviselettel megnyílt annak a lehetősége is, hogy a már nem teljes belátási képességgel rendelkező személyek bizonyos feltételek mellett egy vagy több hozzájuk közel álló személyt választhassanak felnőttképviselőnek ügyeik
intézésére.

A választott felnőttképviselő és a képviselt személy írásbeli megállapodást köt, melyet ügyvédnek, közjegyzőnek vagy az illetékes osztrák hatóságnak kell elkészítenie. A szerződés az osztrák központi képviselői nyilvántartásba (ÖZVV) való bejegyzéssel válik
hatályossá.

Részletes tájékoztatásért töltse ki az űrlapunkat, vagy keressen minet telefonos
elérhetőségein valamelyikén!

A konzultáció a gondnoksággal kapcsolatos ügyekben INGYENES!